ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης και τους γραμματείς αυτών.

Οι χρήστες, ανάλογα με το ρόλο τους, έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τη λειτουργία των Επιτροπών από την αποδοχή της αίτησης ενός υποψήφιου μέλους και την συγκρότηση μιας Επιτροπής μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής των συμμετεχόντων μελών και γραμματέων σε αυτήν.

Τα μέλη των Επιτροπών (δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι και μηχανικοί) και οι γραμματείς των επιτροπών έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τη λειτουργία των Επιτροπών όπως παραλαβή και αποστολή πινακίων Υποθέσεων (πρώην ενστάσεις) αλλά και εξατομικευμένη πληροφορία όπως στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή κάθε μέλους, και εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων για την αποπληρωμή τους.

Είστε μέλος;
Μέλος Logo ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ
 
Είστε υπάλληλος;
Υπάλληλος Logo ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ